Ydelser

Jeg ser på muligheder fremfor begrænsninger og med særlig fokus på barnets/den enkeltes trivsel i familien.

BettinaNielsen_familiebehandler i eget hjem

Bettina Nielsen
Jeg brænder for at hjælpe familier og enkeltpersoner, der ønsker at skabe forandringer i deres liv.

Familiebehandling i
eget hjem

Et særligt tilrettelagt tilbud til de familier, der har behov for praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling eller andet, hvor der arbejdes helhedsorienteret i familiernes eget hjem.

Jeg arbejder hos familierne, idet mine erfaringer siger, at når jeg er til stede i hjemmet, ser jeg lettere familiens/den enkeltes virkelighed og der hvor det kan være en udfordring. Når vi befinder os i et velkendt miljø, skabes der desuden en tryghed hos forældrene, børnene/den unge. Jeg kan lettere aktivt hjælpe og støtte i konkrete situationer, hvor det kan give mening. Mine oplevelser er, at det giver familien, barnet/den unge, troen på og modet til at skabe de forandringer der ønskes.

Målet er at få familien til at fungere uden støtte.

Der arbejdes med hele familien og med forældrene alene. Der støttes og vejledes i forhold til at løse de problemer, der opstår. Jeg ser på dynamikken i familien og går sammen med familiemedlemmerne på opdagelse i, hvordan der kan skubbes til og ændres ved deres individuelle mønstre, så der bliver skabt en positiv forandring for den enkelte og familien. Udgangspunktet vil være familiens, den unges og henvisende sagsbehandlers oplevelse af de udfordringer, der er.

Der vil blive arbejdet ud fra den handleplan, som er blevet udarbejdet af kommunen, hvis den forefindes.

Familiebehandlingen vil bestå af:

 • Individuelle samtaler med de enkelte personer i familien
 • Forældresamtaler
 • Støtte, rådgivning og vejledning
 • Familieaktiviteter
 • Pædagogisk vejledning i hverdagslivet
 • Praktisk/pædagogisk hjælp i hjemmet

Støtteperson

eLov §75

Som forældre til et barn anbragt uden for hjemmet, har man ret til en støtteperson jævnfør Barnets Lov §75.

Du vil altid være dit barns forældre og derfor kan det at få eller have sit barn anbragt medføre mange forskelligartede følelser, hvad enten det er frivilligt eller ved tvang.
Det kan derfor være rart at have en uvildig person at tale med, som har tavshedspligt og som ikke skal tale med kommunen eller andre, medmindre det på forhånd er aftalt med dig.

Noget af det jeg kan være behjælpelig med, kan være:

 • Samtaler med en uvildig person, som har tavshedspligt og som kun taler med kommunen efter aftale med dig
 • En at tale med om årsagerne til anbringelsen, herunder de følelser og holdninger, forældrene har til det. Jeg kan tilbyde nye perspektiver på den livssituation, forældrene nu står i – og sammen kan der afsøges støtte- og aktivitetsmuligheder
 • Støtte til at acceptere anbringelsen og rumme de frustrationer, der kan opstå hos barnet og forældrene
 • At hjælpe til i dialogen med kommunen om anbringelsen. Hjælpe til at læse og forstå breve i forbindelse med anbringelsen
 • At tale om hvordan man kan være forældre for sit barn og deltage konstruktivt i barnets liv på barnets præmisser under anbringelsen
 • At tale med forældrene om de problemer, der ledte op til anbringelsen. Herunder hvilke behandlingstilbud, der eksisterer
 • Deltage som bisidder til møder med kommunen og anbringelsesstedet

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og familier. Jeg har erfaring med problemstillinger indenfor ADHD, ADD, Autisme og Borderline. Jeg arbejder hver dag med familier, hvor det at være forældre kan være en udfordring.

Jeg er medlem af PS-foreningen. www.psforeningen.dk

Kontakt-persons-opgaver

 

Tilbuddet er rettet mod unge mellem 13-23 år med særlige behov, herunder også unge med angst, som har brug for støtte til at klare livets udfordringer. Der arbejdes helhedsorienteret.

Der arbejdes ud fra relations- og motivationsarbejde. Der arbejdes på at skabe og fastholde kontakt til den unge.

Tilbuddet indeholder:

 • Støtte i forhold til fastholdelse af skole-/uddannelsestilbud
 • Støtte til hverdagens praktiske gøremål
 • Støtte i forhold til møder med offentlige instanser
 • Støtte i aktiviteter
 • Individuelle samtaler i eget hjem eller på mit kontor

Jeg har fokus på den positive udvikling og motiverer den unge til at se på livets muligheder. Jeg arbejder altid på at den unge bliver aktør i sit eget liv og lærer at tage ansvar for egne handlinger.

Støttet eller overvåget samvær

 

Samværene udføres efter Serviceloven.

Samværene kan være mellem børn og forældre, søskende eller børn og bedsteforældre.

Samværene foregår i forældrenes hjem, hos plejefamilien, opholdsstedet eller ved arrangerede ture.

Efter hvert samvær regnes ½ times journalskriv samt eventuel opsamling med kommunen. Der udarbejdes en rapport efter 6 måneder eller efter forespørgsel fra rådgiver.

 

Individuelle samtaler

 • Går du og tumler med en masse spekulationer?
 • Er der noget, der går dig særligt på?
 • Er du usikker på hvilken retning, du vil gå?
 • Er du blevet nysgerrig på dig selv og dine reaktionsmønstre?

Så kan du få god gavn af individuelle samtaler, hvor vi sammen går på opdagelse i dit liv og dine historier.

Jeg tager altid udgangspunkt i de forskellige fortællinger, der er hos den enkelte for at finde ud af, hvordan der tænkes og hvad der ønskes. Jeg forsøger at se på muligheder fremfor begrænsninger. Jeg er nærværende, ærlig og respektfuld i min tilgang. Jeg bestræber mig på at tilbyde en autentisk kommunikation.

Samtalerne kan foregå i eget hjem eller på mit kontor.

Skilsmisse-rådgivning

Står du overfor en skilsmisse eller er det noget tid siden, at I blev skilt, men samarbejdet fungerer ikke optimalt, så er der hjælp at hente.

En skilsmisse er en livsomvæltning både for dig, den anden forælder og børnene. Det er forældrenes ansvar at sikre, at børnene kommer bedst igennem forældrenes skilsmisse.

Så hvordan kan du/I sikre:

 • At barnet trives efter skilsmissen
 • At barnet bliver gladere
 • At barnet forstår, at det ikke er skyld i skilsmissen
 • At barnet får lov til at elske sine forældre lige meget

Der kan komme mange følelser på spil i en skilsmisse, hvad enten du er den forælder, der bliver forladt eller du er den, der forlader parforholdet. Kunsten bliver at kunne bevare den gode tone og have barnet i fokus.

 • Så hvordan undgår du, at dine følelser spænder ben for et godt samarbejde med medforælderen?
 • Hvordan kommunikerer du bedst muligt uden at følelserne står i vejen?
 • Hvad gør du for at kunne glæde dig på dit barns vegne?

For at kunne give barnet de bedste betingelser efter skilsmissen, kræver det et samarbejde med medforælderen. Jeg kommer med konkrete redskaber til, hvordan dette kan ske, så det bliver barnet, der er i fokus.

Jeg rådgiver og vejleder dig individuelt eller jer som forældrepar, der gerne vil gøre det bedste for jeres barn under og efter skilsmissen.