Tilgang

Jeg arbejder gerne i hjemmet, idet mine erfaringer siger, at når jeg er tilstede i hjemmet, ser jeg lettere familiens/den enkeltes virkelighed og der hvor det kan være en udfordring. Når vi befinder os i et velkendt miljø, skabes der desuden en tryghed hos forældrene, børnene og den unge.


Jeg kan lettere aktivt hjælpe og støtte i konkrete situationer, hvor det kan give mening. Mine oplevelser er, at det giver familien, barnet og den unge, troen på og modet til at skabe de forandringer der ønskes. 


Jeg arbejder ud fra en systemisk/narrativ referenceramme, hvor der arbejdes helhedsorienteret. Jeg ser på dynamikken i familien og går gerne, sammen med familiemedlemmerne eller den unge, på opdagelse i, hvordan der kan skubbes til og ændres ved deres individuelle mønstre, således at der bliver skabt en positiv forandring for den enkelte og familien. Udgangspunktet vil være familiens, den unges og henvisende sagsbehandlers oplevelse af de udfordringer, der er.


Jeg tager altid udgangspunkt i de forskellige fortællinger, der er hos de enkelte for at finde ud af, hvordan der tænkes og hvad der ønskes. Jeg forsøger at se på muligheder fremfor begrænsninger og med særlig fokus på barnets/den enkeltes trivsel i familien.


Jeg er nærværende, ærlig og respektfuld i min tilgang.


Jeg formår at tilpasse sprogbruget alt efter hvem, jeg er hos. Jeg tilstræber mig på, at tilbyde en autentisk kommunikation.


Jeg arbejder med udgangspunkt i henvisende sagsbehandlers handleplan, hvis en sådan forefindes.