Samværene udføres efter Serviceloven.

Samværene kan være mellem børn og forældre, søskende eller børn og bedsteforældre.


Samværene foregår i forældrenes hjem, hos plejefamilien, opholdsstedet eller ved arrangerede ture.


Efter hvert samvær regnes ½ times journalskriv samt eventuel opsamling med kommunen. Der udarbejdes en rapport efter 6 måneder eller efter forespørgsel fra rådgiver.


Støttet eller overvåget samvær (§71 stk. 2)