Bettina Nielsen

Jeg er født i 1968.

Jeg har to voksne børn, som begge er flyttet hjemmefra.


Jeg havde i flere år drømt om at skabe mit eget socialpædagogisk tilbud og dette blev en realitet i 2017, hvor Bag Mennesket blev til virkelighed.


Uddannelser:

I 1994 blev jeg færdiguddannet Socialpædagog fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium.

I 2011 afsluttede jeg en 3-årig efteruddannelse som Narrativ Samtaleterapeut fra DISPUK.

I 2016 afsluttede jeg en tværfaglig uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) hos psykolog Casper Aaen og psykolog Inger Bugge.

I 2019 afsluttede jeg efteruddannelsen Mentaliseringsbaseret Familiebehandling hos Center for Mentalisering.

I 2019 afsluttede jeg uddannelsen som Sorgvejleder ved Seminarer.dk.

I 2020 blev jeg uddannet Cool Kids vejleder ved Seminarer.dk

I 2021 fik jeg certificering i afholdelse af KIFF-kurser hos Center for Familieudvikling.

I 2021 afsluttede jeg efteruddannelsen som Samtalegruppeleder for børn i Skilsmisse ved Seminarer.dk


Dertil kommer diverse arbejdsrelaterede kurser.


Jeg har bl.a erfaring inden for:


Familiebehandling i eget hjem

Børn og unge med diagnoser indenfor ADHD og autismespektrumforstyrrelser

Børn og unge i specialskoletilbud

Unge med angst

Terapeutiske samtaler

§54-støttepersonsopgaver

Arbejde med tolk