Tilbuddet er rettet mod unge mellem 13-23 år med særlige behov, herunder også unge med angst, som har brug for støtte til at klare livets udfordringer. Der arbejdes helhedsorienteret.

Der arbejdes ud fra relations- og motivationsarbejde. Der arbejdes på at skabe og fastholde kontakt til den unge.


Tilbuddet indeholder:

Støtte i forhold til fastholdelse af skole-/uddannelsestilbud

Støtte til hverdagens praktiske gøremål

Støtte i forhold til møder med offentlige instanser

Støtte i aktiviteter

Individuelle samtaler


Der udarbejdes skriftlig statusbeskrivelse efter 6 måneder, eller efter forespørgsel fra rådgiver. Første status dog efter 3. måned.


Metode:

Jeg arbejder ud fra en systemiske/narrativ referenceramme, hvor der arbejdes helhedsorienteret. Jeg ser på dynamikken i familien og går sammen med den unge på opdagelse i, hvordan der kan skubbes til og ændres ved deres individuelle mønstre, således at der bliver skabt en positiv forandring for den enkelte og familien. Udgangspunktet vil være den unges og henvisende sagsbehandlers oplevelse af de udfordringer, der er.


Jeg tager altid udgangspunkt i de forskellige fortællinger, der er hos de enkelte for at finde ud af, hvordan der tænkes og hvad der ønskes. Jeg forsøger at se på muligheder fremfor begrænsninger og med særlig fokus på den enkeltes trivsel i familien.


Kontaktpersonsopgaver (§52, stk. 3, nr 6)