Et særligt tilrettelagt tilbud til de familier, der har særligt behov for praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling eller andet, hvor der arbejdes helhedsorienteret i familiernes eget hjem.


Målet er at få familien til at fungere uden støtte.

Der arbejdes med hele familien og med forældrene alene. Der støttes og vejledes i forhold til at løse de problemer, der opstår.


Der vil blive arbejdet ud fra den handleplan som er blevet udarbejdet af kommunen.

Der udarbejdes skriftlig statusbeskrivelse efter 6 måneder,  eller efter forespørgsel fra rådgiver. Første status dog efter 3. måned.


Familiebehandlingen vil bestå af:

•Individuelle samtaler med de enkelte personer i familien

•Forældresamtaler

•Støtte, rådgivning og vejledning

•Familieaktiviteter

•Pædagogisk vejledning i hverdagslivet

•Praktisk/pædagogisk hjælp i hjemmet


Metode:

Jeg arbejder ud fra en systemiske/narrativ referenceramme, hvor der arbejdes helhedsorienteret. Jeg ser på dynamikken i familien og går, sammen med familiemedlemmerne på opdagelse i, hvordan der kan skubbes til og ændres ved deres individuelle mønstre, således at der bliver skabt en positiv forandring for den enkelte og familien. Udgangspunktet vil være familiens og henvisende sagsbehandlers oplevelse af de udfordringer, der er.


Jeg tager altid udgangspunkt i de forskellige fortællinger, der er hos de enkelte for at finde ud af, hvordan der tænkes og hvad der ønskes. Jeg forsøger at se på muligheder fremfor begrænsninger og med særlig fokus på barnets/den enkeltes trivsel i familien.


Familiebehandling (§52, stk 3, nr 2 eller nr 3)