Bag Mennesket

 

 

Bettina Nielsen

Jeg er født i 1968, har to voksne børn, hvoraf den ene er udeboende.

 

Jeg havde i flere år drømt om at skabe mit eget socialpædagogisk tilbud og dette blev en realitet i 2017, hvor Bag Mennesket blev til virkelighed.

 

Uddannelser:

I 1994 blev jeg færdiguddannet socialpædagog fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium.

I 2011 afsluttede jeg en 3-årig efteruddannelse som Narrativ Samtaleterapeut fra DISPUK.

I 2016 afsluttede jeg en tværfaglig uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) hos psykolog Casper Aaen og psykolog Inger Bugge.

 

Dertil kommer diverse arbejdsrelaterede kurser.

 

Jeg har bl.a erfaring inden for:

 

  • Familiebehandling i eget hjem
  • Børn og unge med diagnoser indenfor ADHD og autismespektrumforstyrrelser
  • Børn og unge i specialskoletilbud
  • Unge med angst
  • Terapeutiske samtaler
  • §54-støttepersonsopgaver
  • Arbejde med tolk